ELS TEUS TALLERS


Organitza el teu temps! Millora el teu dia a dia


A qui va dirigit


Persones que en general requereixin organitzar millor el seu temps.


Objectius


  • Aprendre a aconseguir més en menys temps.
  • Enfocar l'esforàç cap a accions priorità ries i importants que vagin d'acord amb els objectius plantejats.
  • Incrementar la productivitat en el treball.