ELS TEUS TALLERS


Lidera i condueix la teva vida


A qui va dirigit


A tota aquella persona interessada en Conèixer-se a si mateix i desenvolupar les habilitats necessà ries per aconseguir allò que es proposa.


Objectius


El propòsit d'aquest taller, és proporcionar eines i reflexions que permetin als assistents fer-se cà rrec de les seves accions i estiguin en condicions de Conèixer les seves potencialitats com a là­ders, dotant-los d'habilitats i actituds per liderar-se a si mateixos.