ELS TEUS TALLERS


Com crear un equip de treball


A qui va dirigit


Directius i comandaments intermedis que vulguin millorar el seu potencial i el dels seus col•laboradors.


Objectius


  • Identificar les diferències entre el treball en grup i el treball en equip.
  • Conèixer les bases del management de persones i equips.
  • Aprendre a fomentar que tots els membres del grup siguin responsables de la gestió i funcionament de l'equip.
  • Saber orientar el grup cap als objectius.