ELS TEUS TALLERS


Desbloqueja't!! Vine a parlar en públic


A qui va dirigit


Per a tots els que, pel seu treball o ocupació, s'han d'enfrontar a audiéncies o públics, aquest taller és la millor i més efectiva opció per aprendre técniques i consells prà ctics per véncer els temors, corregir errors i millorar l'expressió verbal i no verbal.


Objectius


El propòsit d'aquest taller és adquirir les técniques de comunicació més eficaces i guanyar confianàça en les teves presentacions. Aprendre a identificar la teva audiéncia i adaptar el missatge perqué sigui creible i persuasiu. Aprofundir en la combinació de técniques de comunicació verbal i no verbal.