COACHING


Coaching per emprendre:


El coaching per a emprenedors és molt adequat per a aquelles persones que tenen una idea de negoci però que no saben per on comenàçar, i tot se li fa una muntanya. Tenen els coneixements però els falta l'empenta necessà ria per poder confiar en si mateixos, i pensar que si es vol, es pot.