COACHING


Coaching Executiu:


S'enfoca en les habilitats dels executius encarregats de dirigir els departaments o à rees d'una empresa i s'especialitza en ajudar-los en potenciar les seves habilitats, fortaleses, acompliment i desenvolupament professional.