COACHING


Coaching Per Adolescents:


El Coaching per a adolescents és una eina que promou el creixement a nivell bio-psicosocial a través del desenvolupament de la capacitat de centrar-se, facilitant en les persones valors per a la vida com són: la llibertat, el respecte i la responsabilitat. Aprofitar aquesta etapa per a l'enfortiment de capacitats de negociació, comunicació, treball en equip i lideratge efectiu en les diferents situacions de la vida, permetrà  en els adolescents la consecució dels seus objectius i un bon us de les relacions personals.