Lidera i condueix la teva vida

Taller dirigit A tota aquella persona interessada en Conèixer-se a si mateix i desenvolupar les habilitats necessà ries per aconseguir allò que es proposa.

learn more

Desbloqueja't!! Vine a parlar en públic

Taller dirigit per a tots els que, pel seu treball o ocupació, s'han d'enfrontar a audiéncies o públics, aquest taller és la millor i més efectiva opció per aprendre técniques i consells prà ctics per véncer els temors, corregir errors i millorar l'expressió verbal i no verbal.

learn more

Ens comuniquem Bé? Eines de comunicació efectives

Taller dirigit a totes aquelles persones que els interessi millorar les seves habilitats de relació interpersonal tant en el pla laboral com en el personal.

learn more

Organitza el teu temps

Taller dirigit a persones que en general requereixin organitzar millor el seu temps.

learn more

Ets positiu? Motiva't!

Taller dirigit a totes les persones que volen millorar la seva vida sociolaboral i afectiva.

learn more

Tens una bona idea! Penses muntar un Negoci?

Taller dirigit a persones amb esperit emprenedor, que volen emprendre o ja han emprés.

learn more

Tu ets la teva Marca!, com vendre-us millor!

Taller dirigit a persones que en general volen millorar ells, o el seu entorn laboral o projecte laboral o empresarial.

learn more

La Crisi t'afecta? Millora els teves habilitats labor-personals!

Taller dirigit a totes aquelles persones que busquen una feina o millor feina i volen Conèixer millor els seves pròpies competéncies.

learn more

Ets consideres una persona amb inquietuds i amb ganes de desenvolupar-te personalment? Et costa aconseguir les teves metes? Necessites eines?


Et passa que quan et proposes un objectiu: ....


No confies en que puguis aconseguir-ho?

No saps exactament el que vols?

No saps quins passos donar per aconseguir-ho?

Tens por a arriscar-te?

Creus que no és possible?


Creiem que a tots ens ha passat alguna vegada aquesta situació.